Vil du spare tid, penger eller frustrasjon?

Ta en gjennomgang av viktige temaer i ditt firma sin økonomistyring med vår rådgivningspakke!

Vi tar et dypdykk i ditt firmas økonomi, og tar en gjennomgang av noen viktige punkter i ditt firma sin økonomistyring for å finne områder hvor du kan spare tid, penger og/eller frustrasjon! Her er hovedområdene vi gjennomgår:

  • Analyse av regnskapet og nøkkeltall – hvor tjener du penger, hvilke kostnader kan kuttes, hvor mye koster ulike valg deg?
  • Beregning av skatt – hva må du regne med å betale i skatt? Bør du betale mer, eller kan du betale mindre?
  • Kontrakter og forsikringer- Fremtiden er usikker, har du så gode forutsetninger som mulig for å lykkes med avtalene du har?
  • Rutiner, teknologi og automatisering – Kan du spare tid, penger og/eller krefter på å gjøre noe annerledes?
  • Prissetting – Er prissettingen din optimal?
  • Markedsføring – Når du ut til de kundene du ønsker med det budskapet du vil gi?
  • Fremtid og mål – Potensielle utfordringer og muligheter – hvordan løser vi det nå?

Pris for våre kunder: 2450 kr

Tilbakemelding fra kunde

Veldig allright gjennomgang. informativt begge veier. Gjør at man tenker litt annerledes enn før, jeg liker oppsettet med grafer og prosenter. Full rådgivningspakke på hele regnskapet!

Fortell meg mer om rådgivningspakken!