Ser du alle mulighetene?

Vi er opptatt av å se mot fremtidig utvikling, for å tilrettelegge best mulig både for endringer vi vet vil skje, og for å skape størst mulig trygghet i forhold til det som potensielt kan skje.

En regnskapsfører er ikke bare god på tall, men kan også mye om lover og regler, og bransjer. Det gjør at vi kan legge godt tilrette for fremtidig utvikling. Vi liker å være forut for eventuelle utfordringer slik at de gjør minst mulig skade, og samtidig forutse muligheter, slik at man kan oppnå konkurransefordeler ved å ta strategiske, langsiktige valg. Mange endringer må gjøres over tid, og det er som regel en fordel å ha forberedt trinnene man skal gå i forkant, for å kunne endre raskt i øyeblikket. Vi vil være din sparringspartner i slike prosesser.

Regnskapsføreren er den samarbeidspartneren et firma har som er tettes på økonomien og rutiner for HR og økonomiarbeid. Vi har dermed de beste forutsetninger for å gi gode, veloverveide råd tilpasset akkurat ditt firma og din bransje. I Akonto Økonomi har vi et stort fagmiljø med bred kompetanse innen mange bransjer, og kan dermed bistå ditt firma i mange ulike prosesser. Alt fra oppstart med stiftelsespapirer og mva-registrering, til budsjettering, regnskapsanalyser, styrebistand, optimalisering av rutiner og tilrettelegging for fremtiden.

Det er flere temaer i et firmas økonomistyring som bør gjennomgås jevnlig for å sikre god kontroll, og se potensialene til å spare tid og penger. Vi har satt sammen en rådgivningspakke hvor vi gjennomgår disse temaene. Les mer om rådgivningspakken her.

Tilbakemelding fra en kunde

Mitt forhold til min kontaktperson er av høyeste kvalitet, både i kommunikasjonen vedrørende det direkte faglige og i forbindelse med rådgivning. Jeg er glad for, og helt avhengig av, at Akonto er på samme lag som oss i Bennet HRG Hønefoss Reisebyrå AS.

– John Magne Trulsen, Bennet HRG Hønefoss Reisebyrå AS

Jeg vil vite mer om økonomisk rådgivning