Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

I mai 2018 fikk Europa nye personvernregler, ofte omtalt som GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR er etablert for å:

1) Samordne personvernreglene i hele Europa.

2) Beskytte og styrke personvernet til EU og EØS borgere.

3) Endre måten organisasjoner globalt tilnærmer seg personvern i ES/EØS.

Med GDPR blir fokuset på bedriftenes ansvar ved innsamling, behandling og sikring av personopplysninger betydelig styrket. Dette er en viktig og positiv endring i den digitale tiden vi lever i.

Forsvarlig behandling av personopplysninger er noe vi i Akonto Økonomi AS tar på alvor. Dette gjelder ikke bare GDPR, men alt hva fremtidens teknologi og lovgivning vil bringe av omveltninger og utfordringer. Som din økonomiske partner spiller vi på lag i en stadig endrende verden og våre kunder skal oppleve det som en trygghet.

I vårt arbeid jobber vi også tett med Regnskap Norge og deres pågående avklaringer tilknyttet vår bransje som for tiden ligger til vurdering hos Datatilsynet. Som en del av ECIT Group benytter vi i felleskap avtaler og retningslinjer utarbeidet av ECIT Group for alle datterselskaper.

For felles informasjon om GDPR for firmaene i Ecit Group, se: https://www.ecit.no/personvern/

For mer informasjon om GDPR i Norge, se: www.datatilsynet.no

For mer informasjon om GDPR i EU, se: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Ovenfor våre kunder er vi Databehandler, og for våre ansatte og leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Adresse: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Organisasjonsnummer: 948 940 248 
Telefonnummer: 40 00 42 41
Epost: post@akonto.no
Nettside: akonto.no

Privacy Policy in English