Akonto Økonomis historie

Akonto Økonomi AS har røtter fra 1966, da Per Wien stiftet Wien regnskap. Sentrum regnskap og revisjon ved Otto Olsen kjøpte opp Wien regnskap i år 2000, og skiftet navn til Akonto Økonomi i 2006. Navnet ble valgt fordi det forbindes med å være på forskudd og ajour.

Akonto Økonomi AS ble i desember 2016 kjøpt opp av ECIT. Vi gikk inn i dette fagfellesskapet for å få et enda større fagmiljø, og ha kortere vei til ny og brukervennlig teknologi som kan komme våre kunder til gode. I 2018 begynte vi å samarbeide med et annet lokalt ECIT selskap, Veiby Økonomi, om lønn og utvikling. Med samarbeid og fagmiljø i fokus flyttet Akonto Økonomi fra Søndre Torv til HM49 på Hvervenkastet 2 juli samme år.

I dag har Akonto Økonomi 21 ansatte med ulik bakgrunn og bred kompetanse. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter innen et bredt spekter av bransjer.

Akonto Økonomis verdier

I Akonto Økonomi har vi fokus på gode relasjoner og nærhet til kundene. Vårt mål er å bidra til at våre kunder blir bedrifter med god lønnsomhet og effektiv drift. Tillitt, Aktiv og Kvalitet er våre verdier i arbeidet mot dette målet.

Våre ansatte er kjernen i det vi gjør. Deres engasjement og respekt for både arbeidet, hverandre og kundene, gjør kvaliteten vår svært høy. Samtidig er vi opptatt av å være imøtekommende og folkelige – det skal være hyggelig å komme på besøk hos Akonto Økonomi!

Vi mener fremtiden vår vil være preget av skyløsninger  og teknologi. Dette er vi forberedt på, og har i dag fremtidsrettede løsninger som gjør kundenes hverdag  enklere. Løsningene tilpasses hver enkelt kundes behov. Les mer om dette her