Hvem er Akonto Økonomi?

Akonto Økonomis historie

Akonto Økonomi AS har røtter fra 1966, da Per Wien stiftet Wien regnskap. Sentrum regnskap og revisjon ved Otto Olsen kjøpte opp Wien regnskap i år 2000, og skiftet navn til Akonto Økonomi i 2006. Navnet ble valgt fordi det forbindes med å være på forskudd og ajour.

Akonto Økonomi AS ble i desember 2016 kjøpt opp av ECIT. Vi gikk inn i dette fagfellesskapet for å få et enda større fagmiljø, og ha kortere vei til ny og brukervennlig teknologi som kan komme våre kunder til gode. I 2018 begynte vi å samarbeide med et annet lokalt ECIT selskap, Veiby Økonomi, om lønn og utvikling. Med samarbeid og fagmiljø i fokus flyttet Akonto Økonomi fra Søndre Torv til HM49 på Hvervenkastet 2 juli samme år.

I dag har Akonto Økonomi 21 ansatte med ulik bakgrunn og bred kompetanse. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter innen et bredt spekter av bransjer.

Akonto Økonomis verdier

I Akonto Økonomi har vi fokus på gode relasjoner og nærhet til kundene. Vårt mål er å bidra til at våre kunder blir bedrifter med god lønnsomhet og effektiv drift. Tillitt, Aktiv og Kvalitet er våre verdier i arbeidet mot dette målet.

Våre ansatte er kjernen i det vi gjør. Deres engasjement og respekt for både arbeidet, hverandre og kundene, gjør kvaliteten vår svært høy. Samtidig er vi opptatt av å være imøtekommende og folkelige – det skal være hyggelig å komme på besøk hos Akonto Økonomi!

Vi mener fremtiden vår vil være preget av skyløsninger  og teknologi. Dette er vi forberedt på, og har i dag fremtidsrettede løsninger som gjør kundenes hverdag  enklere. Løsningene tilpasses hver enkelt kundes behov. Les mer om dette her