Vedlikehold på skyløsninger

Se når Vismas planlegger oppdateringer på skyløsningene.

Alle skyløsningene fra Visma er nå satt opp med felles oppdateringsvinduer. Vi anbefaler å unngå disse tidsrommene, slik at arbeidet deres ikke blir avbrutt eller ueffektivt:

Tirsdag – onsdag kl 22.30 – 04.30
Fredag kl 00.00 – 06.00
Lørdag – søndag 20.00 – 05.00

Her kan du holde øye med status for skyløsningene til enhver tid.