Nye varslingsrutiner for firmaer med fem eller flere ansatte

I bedrifter med 5 eller flere ansatte, skal det utarbeides varslingsrutiner ved kritikkverdige forhold. Fra 1.7.2017 er kravene endret, vi gir her en liten innføring i hva som gjelder.

Som ansatt eller innleid arbeidskraft har man rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. I bedrifter med 5 eller flere ansatte, skal virksomheten i samarbeid med tillittvalgt utarbeide en skriftlig rutine for varslingen, og gjøre denne kjent for de ansatte. Varslingen skal i utgangspunktet gjøres internt før det varsles eksternt, og arbeidstakers personvern og eventuelle anonymitet skal opprettholdes. Rutinen skal forklare fremgangsmåte for selve varslingen, samt rutiner rundt mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Vil du lage en slik rutine tilpasset din bedrift?

Kontakt oss da vel!