Når skattlegges utbytte?

Er utbytte lønn, og hvordan kan du unngå å skattlegges for penger du tar ut av bankkontoen til AS'et?

Hvis du som aksjonær tar ut penger fra selskapet, som ikke kan dokumenteres som firmakostnad eller rapporteres som lønn i A-meldingen, anses det som utbytte som må skattlegges. Også fakturaer sendt fra selskapet til deg selv, eller et annet selskap som du er aksjonær i, kan måtte skattlegges.

Om du låner mindre enn 100.000 kr av selskapet, kan dette tilbakebetales innen 60 dager uten at det må skattlegges. Om det gjelder faktura sendt fra selskapet til deg eller andre selskap du er aksjonær i, kan du unngå utbytteskatt ved å betale fakturaen innen 30 dager.

Lønn og utbytte skattlegges ulikt. Om du tar ut utbytte, påvirker ikke dette pensjonen slik det vil gjøre om du tar ut lønn. Vi anbefaler som en generell pekepinn å ta ut lønn fremfor utbytte frem til et beløp på 7,1 G. Her er det variasjoner mellom de som er født før og etter 1964 pga overgangsordningen på pensjon, samt at det kan være andre forhold som påvirker.

Vi anbefaler alltid å ha et tydelig skille mellom personlig økonomi og firmaets økonomi. Dette innebærer å ikke ta ut penger av selskapet mer enn 1-2 ganger i måneden, og ikke bruke firmakortet på personlige kostnader. Som ansatt i ditt eget AS er dette desto viktigere, nettopp fordi du risikerer å måtte betale utbytteskatt av beløpet som blir tatt ut, samt at lønnen skal rapporteres inn i den månedlige A-meldingen.

Vil du ha mer informasjon om utbytteskatt og lønn tilpasset din bedrift?

Book møte med en rådgiver!