Visma Webfaktura

Send enkelt ut dine fakturaer via nett!

Visma Webfaktura er et nettbasert fakturaprogram som gjør det enkelt og effektivt for deg å fakturere kundene dine. Fakturaene kan sendes på epost, som e-faktura eller printes og sendes i post.

Når du har laget en faktura oppdateres den automatisk i vårt regnskapssystem, slik at du ikke trenger å betale for at vi regnskapsfører fakturaene du har sendt kundene dine.

Når du logger inn i Webfaktura, møtes du av et dashbord som viser deg enkel salgsstatistikk, med topp 5 kunder, produkt og omsetning. Du kan lage fakturaer med avdeling og prosjekt, sende repeterende fakturaer, og sette opp fast rabatt pr kunde. Dersom du har behov for å purre på en faktura, velger du selv hvilke ubetalte fakturaer du vil purre på gjennom Purrelisten.

Pris: Fra 120 kr/mnd eks mva (for opptil 50 fakturaer i året) + etableringskostnad

Kontakt oss for å komme igang!

Om du ønsker løpene oversikt over hvilke av dine kunder som har betalt fakturaene og ikke, kan vi sette opp dette gjennom tilleggsløsningen Autopay. Autopay håndterer data fra din bank, og overfører dette automatisk til Visma Webfaktura og vårt regnskapssystem. I tillegg til å få automatisk oversikt over innbetalingene i Webfaktura, blir betalingene også regnskapsført automatisk, slik at du ikke lenger trenger å betale for at vi skal regnskapsføre de.

Pris inkludert løpende oversikt over innbetalinger fra kunder: fra 280 kr/mnd eks mva + etableringskostnad og bankgebyrer (varierer mellom bankene)

Ta gjerne en titt på videoen under for en kort innføring i Visma Webfaktura.

 

Kontakt oss for å sette opp løsningen for din bedrift!