Visma.Net Expence

Reiseregninger og kjørebok på 1-2-3!

Visma.net Expence er et nettbasert reiseregning- og refusjonssystem som gjør det enkelt å føre korrekte reiseregninger. Det er til enhver tid oppdatert på gjeldende regler og satser. Du kan koble kredittkortet til løsningen, slik at utleggene automatisk blir tilgjengelig. Oppdatert valutaoversikt gjør at du også kan bruke den utenfor Norge. Reiseregningen sendes via nett direkte inn i vårt lønnssystem, og utleggene blir utbetalt sammen med lønningen.

Pris: 60 kr/mnd eks mva pr bruker + etableringskostnad

Bilbuddy er en web- og mobilbasert løsning som registrerer dine kjørte kilometer via GPS. Bruk mobilen til å loggføre kjøringen og eventuelle bompenger. Reisen kan også registreres manuelt i etterkant. Bilbuddy snakker med Visma.net Expence, slik at du kan koble kjøringen sammen med utleggene, og sende det til økonomisystemet. Løsningen foreslår bom/ferge mm., og hjelper deg med å huske alle tilleggene du har krav på. Bilbuddy er en ekstern leverandør som du selv kjøper abonnement fra, men vi hjelper til med oppsett mot Visma.net Expence.

Ta en titt på videoen under for en kort innføring i Visma .Net Expence, eller kontakt oss for å sette opp løsningen for din bedrift!