Skjemaer og linker

Her finner du praktiske dokumenter og informative nettsider. Klikk på skjemaet du ønsker å laste ned, eller nettsiden du ønsker å besøke.

SKJEMAER OG LINKERVaretellingsliste

Omsetningsrapport

Reiseregning inn- og utland

Reiseregning Norge

Kjørebok og bilgodtgjørelse

Kjørebok og bilgodtgjørelse El-bil

 

Sjekkliste til årsoppgjøret

Praktisk bilagssortering for scanning

KUNDEPÅLOGGING BILDERegnskapskalender

 

Regnskap Norge (Tidligere NARF)

Ringerike Næringsforum

Stiftelsen Lovdata

Skattebetalerforeningen

Skatteetaten

Toll- og avgiftsdirektoratet

ODIN- Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge

Brønnøysundregistrene

Statistisk Sentralbyrå

Trygdeetaten

Norges Bank – Valutakurser

VPS – Verdipapirsentralen

Oslo Børs

Bedriftsinformasjon på internett