Skatteetaten innfører tvangsmulkt

Fra 1.1.2017 vil skatteetaten gi en dagsbot på 524,50 kr for manglende levering av omsetningsoppgaver (momsoppgaven) og selvangivelse.

For merverdiavgift kommer dette i tillegg til renter på for sent betalt merverdiavgift. Manglende levering av ligningsoppgaver og grunnlagsdata gir en dagsbot på 2098 kr.

Det blir enda viktigere enn tidligere at vi får regnskapsbilagene så tidlig som mulig, slik at vi sammen sørger for at dere slipper å få denne boten. For å kunne garantere at vi får levert dine skattemeldinger i tide, ber vi om å få bilagene levert senest 10 virkedager etter momsterminens utløp. Her kan du laste ned vår kalender til din telefon, slik at du kan holde øye med fristene. Om du ønsker å motta sms med påminnelse om å levere bilag når terminen er ferdig, gi beskjed til din kundekontakt.