Revisjon

Vi ønsker å være en partner du har tillitt til, slik at du kan bruke tiden din på det du kan best.

Akonto Revisjon AS ble startet i år 2000 av Otto Olsen. I dag består selskapet av to partnere, en registrert revisorer og en revisjonsmedarbeider. Våre revisorer har lang erfaring og bred utdannelse innenfor revisjon og regnskap. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter både lokalt i Ringerike, på Hadeland, og i Oslo og omegn. Vi har god kunnskap om ett bredt spekter av bransjer.

Som i de andre selskapene under Akonto har vi fokus på nær kontakt til deg som kunde, og forståelse og omtanke for dine problemstillinger.

Vi er medlem i Den norske Revisorforening (DnR). Dette innebærer at vi blir kvalitetskontrollert av foreningen i tillegg til finanstilsynet, og at vi har sterk faglig kompetanse i ryggen.

Våre tjenester

Pliktig revisjon
En ekstern økonomisjef til bedriften
Årsoppgjør
Ligningspapirer
Valg av selskapsform
Skatte- og avgifts rådgivning
Etablering av selskaper
Bistand til utarbeidelse av ulike dokumenter til Brønnøysundsregisteret
Omdanning av virksomhet
Intern kontroll
Overdragelse av virksomhet
Verdsettelse av virksomhet
Konsulentbistand vedrørende regnskap
Styrearbeid