Reiseregning – Hva dekkes?

Har du enkeltpersonsforetak eller er ansatt i eget AS? Det er ulike regler for hva som dekkes på reise, og hvilke fradrag firmaet får på kostnadene. Vi oppsummerer hovedtrekkene under.

Selvstendig næringsdrivende som er på en reise som ikke er en del av normalarbeidet i firmaet, kan få fradrag på skatten for merkostnadene reisen har medført. Kostnadene må dokumenteres med kvittering/faktura, og hva og hvem reisen gjelder.

Som ansatt kan du fylle ut reiseregning, hvor du forholder deg til forhåndsbestemte satser. Her finner du reiseregningsskjema med oppdaterte satser: http://akonto.no/skjemaer/

Reisen må i utgangpunktet vare over 6 timer, og være på over 15 km unna arbeidsstedet for at firmaet skal få fradrag.

Kjører du bil? Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for fradrag på bilkostnader: http://akonto.no/firmabil/

Det er mange variasjoner og forutsetninger som kan spille inn, både for og mot fradrag. Lyst til å finne ut hva som gjelder i ditt tilfelle?

Kontakt oss da vel!