Vil du spare penger, tid eller frustrasjon?

Ta en gjennomgang av viktige temaer i ditt firma sin økonomistyring med vår rådgivningspakke!

Vi tar et dypdykk i ditt firmas økonomi, og tar en gjennomgang av noen viktige punkter i ditt firma sin økonomistyring for å finne områder hvor du kan spare tid, penger og/eller frustrasjon! Her er hovedområdene vi gjennomgår:

  • Analyse av regnskapet og nøkkeltall – hvor tjener du penger, hvilke kostnader kan kuttes, hvor mye koster ulike valg deg?
  • Beregning av skatt – hva må du regne med å betale i skatt? Bør du betale mer, eller kan du betale mindre?
  • Kontrakter og forsikringer- Fremtiden er usikker, har du så gode forutsetninger som mulig for å lykkes med avtalene du har?
  • Rutiner, teknologi og automatisering – Kan du spare tid, penger og/eller krefter på å gjøre noe annerledes?
  • Prissetting – Er prissettingen din optimal?
  • Markedsføring – Når du ut til de kundene du ønsker med det budskapet du vil gi?
  • Fremtid og mål – Potensielle utfordringer og muligheter – hvordan løser vi det nå?

Pris for våre kunder: 2450 kr

Kontakt oss for å booke møte!