Økonomisk rådgivning

Lyst til å spare penger, tid eller frustrasjon? Vi ønsker å hjelpe deg!

Som regnskapsførere har vi god kjennskap til kundens økonomi, muligheter og utfordringer. Vi har dermed de beste forutsetninger for å kunne gi gode og veloverveide råd om økonomi og rutiner. Vi er tett på bedriftens økonomi, og kan dermed tilpasse rådene til akkurat din bedrift og din bransje.

Vi er opptatt av å se mot fremtidig utvikling, og tilrettelegge best mulig både for endringer vi vet vil skje, og for å skape størst mulig trygghet i forhold til det som potensielt kan skje. Du som kunde kan føle deg trygg på at rådene vi gir er i tråd med oppdatert lovverk.

Det er flere temaer i et firmas økonomistyring som bør gjennomgås jevnlig for å sikre god kontroll, og se potensialene til å spare tid og penger. Vi har satt sammen en rådgivningspakke hvor vi gjennomgår disse temaene. Les mer om rådgivningspakken her!

Book et møte

 

Mitt forhold til min kontaktperson er av høyeste kvalitet, både i kommunikasjonen vedrørende det direkte faglige og i forbindelse med rådgivning. Jeg er glad for, og helt avhengig av, at Akonto er på samme lag som oss i Bennet HRG Hønefoss Reisebyrå AS. – John Magne Trulsen, Bennet HRG Hønefoss Reisebyrå AS

Vi kan blant annet hjelpe deg med

Budsjettering
Regnskapsanalyser
Skatt- og avgiftsspørsmål
Likviditetsbudsjett
Valg av selskapsform
Optimalisering av rutiner
Styrebistand
Tilrettelegging for en tryggere fremtid
Kostnadsbesparende tiltak
Verdivurderinger
Rådgivning vedrørende fremtidsrettet og effektiv økonomistyring
Etablering
Rådgivningspakke
Lønn og personal
Skyløsninger
Markedsføring