Ny momsmelding fra 1.1.2017

Omsetningsoppgaven vi kjenner i dag erstattes fra 1.1.17 med skattemelding for merverdiavgift. Frister for innlevering og betaling blir de samme.

Den største endringen skjer for bedrifter som importerer varer fra utlandet. Innførselsmerverdiavgiften skal nå beregnes i mva-meldingen i stedet for å betale den ved grensepassering. Om man har krav på fradrag på merverdiavgiften, fradragsføres denne i samme mva-melding. Vi har gjort nødvendige endringer i vårt regnskapsprogram for å tilpasse oss denne nye mva-meldingen, slik at dette er klart til 1 termin.

mva-melding