Lønner det seg å jobbe svart?

Det å jobbe svart kan virke veldig fristende når kravene fra staten oppleves som urimelige og vanskelige å forholde seg til. Lønner det seg, og hva er egentlig konsekvensene om man ikke blir tatt?

For din egen del, vil det å jobbe svart påvirke økonomien din i det lange løp. Pensjonen din blir beregnet på grunnlag av inntekten din. Dette fører til at du vil få mindre penger å rutte med i pensjonsalder enn du kunne hatt om du ikke jobbet svart. Det samme gjelder sykepenger. Er du forberedt på å leve mye trangere enn hva du nå er vant med i pensjonsalder eller om du blir syk?

For fellesskapets del mener vi den store faren er hvor sosialt akseptert det er å selge og kjøpe produkter og tjenester svart. Det totale tapet AS Norge har på at stadig flere unnlater å betale skatt og moms på inntekter må tross alt hentes inn et sted. Nå går det utover hver enkelt, ved at skatten er høyere enn den kunne vært om alle betalte inn til felleskassa. I andre nasjoner har vi sett at omfanget har blitt såpass stort at det har gått utover helsetjenester, infrastruktur og landets generelle velferd.

Det kan virke som en god ide på kort sikt å jobbe svart for å få noen ekstra kroner inn. Vi mener det er viktig å være bevisst på de langsiktige konsekvensene og potensielle risikoene for deg selv, samtidig som du er bevisst ditt samfunnsansvar.

Sammen skaper vi overskudd!

Lyst på flere råd?

Kontakt oss da vel!