Lønn og Personal

Korrekt lønn og rapportering, i tide!

I Akonto har vi egne eksperter på lønn og personal. Vi har lang fartstid både med generell lønnsføring og problemstillinger i forhold til personal og administrasjon. På denne måten fungerer vi både som regnskapsførere og rådgivere innen vårt fag.

Vi ønsker å bistå deg både med løpende lønnstjenester og rapportering av A-meldingen, og med råd i forbindelse med arbeidskontrakter, stillingsinstrukser og lignende.

Som i de andre avdelingene i Akonto får du en kontakt som kjenner dine problemstillinger og behov, og som arbeider i team med andre for å kvalitetssikre arbeidet rundt din bedrift.
Det er alltid noen tilstede som kan hjelpe deg med det du skulle trenge.

Våre tjenester

Lønnsføring/ A-Meldingen
Administrative oppgaver
Ansettelsesavtaler
Arbeidsreglement
Stillingsinstrukser
Skyløsning for fraværsregistrering og ferieplanlegging
Skyløsninger for reiseregninger,  og kjørebok
Rådgivning vedrørende ferie, permisjoner, sykdom, oppsigelse, OTP, forsikringer, HMS med mer