Innovasjonsløft

Akonto har deltatt på programmet innovasjonsløft i 2015/ 2016. Programmet har som mål å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen.

Innovasjonsløft har gitt oss et veldig godt innblikk i våre kunders behov, og verktøy for å lage løsninger som skal dekke disse behovene. Vi har jobbet med flere løsninger av ulik størrelse. Noen av disse er interne og er allerede satt til verks, noen dreier seg om bedre tilrettelegging av tilbud vi allerede har, og noen er tilbud til kundene som vi vil lansere i løpet av høsten 2016. Gjennom programmet har vi fått et flott nettverk, som har bidratt til verdiøkning i hverandres bedrifter, og dannet grunnlag for gode samarbeid i fremtiden.

Alt i alt har dette vært en flott og lærerik opplevelse, som vi ønsker å anbefale videre til andre Ringeriksbedrifter! Les mer på deres nettside.