Hva er trafikkforsikringsavgift?

Årsavgiften på bil erstattes med trafikkforsikringsavgift fra 2018. Hva innebærer det?

Trafikkforsikringsavgiften vil faktureres fra forsikringsselskapet i forbindelse med bilforsikringen. Forsikringsavtaler som fornyes nå og gjelder for 2018 kan dermed inneholde denne avgiften allerede i 2017.

Fordelen for bilførerne? Vi får mulighet til å fordele kostnaden utover året, da denne avgiften følger betalingsplanen til forsikringen. Vi får én mindre faktura å betale/godkjenne siden denne avgiften bakes inn i fakturaer vi allerede mottar.

Trafikkforsikringsavgiften gir også større fleksibilitet i forhold til bruk. Avgiften betales kun får de månedene man har forsikring. Når bilen avskiltes og forsikringen opphører eller blir satt på vent, betaler man heller ikke trafikkforsikringsavgift.

Lurer du på noe annet?

Kontakt oss da vel!