Rettigheter på bevegelige helligdager og røde dager

Hvilke helligdager og røde dager har ansatte krav på å få lønn for, og når har man krav på helligdagstillegg?

Det er faktisk bare to røde dager man har lovfestet rett på lønn for når bedriften holder stengt. Det er 1. og 17.mai, dersom disse faller på dager du normalt hadde hatt arbeidsdag. Andre røde dager og helligdager lønnes likevel ofte, men da etter tariffavtaler eller egne avtaler i bedriften. Ansatte som har avtale om fast månedslønn, skal som hovedregel ikke trekkes i lønn for bevegelige helligdager. Timelønnede får derimot som hovedregel kun lønn for den tiden man er på jobb i løpet av en måned, med mindre det er avtalt noe annet i bedriften eller tariffavtalen.

Helligdagstillegg

Helligdagstillegg er en godtgjørelse den ansatte skal få utbetalt dersom de jobber på røde dager. Størrelsen på helligdagstillegget bestemmes i ansettelses- eller tariffavtale. I arbeidsmiljøloven sies det at arbeid på jul-, påske- og pinseaften fra kl. 15.00 til kl. 22 dagen før neste vanlige arbeidsdag regnes som helgedagsarbeid, men det defineres ikke hva dette innebærer i forhold til størrelse på godtgjørelsen.

Offisielle røde dager i Norge:

  • 1. nyttårsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • 1. og 2. påskedag
  • 1. mai
  • Kristi Himmelfartsdag
  • 17. mai
  • 1. og 2. pinsedag
  • 1. og 2. juledag

Har du andre personal eller lønnsspørsmål?

Book møte med en rådgiver

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.