Hvilke regler gjelder for gaver til ansatte og kunder?

Vi oppsummerer reglene for moms- og skattefradrag på gaver til ansatte og kunder.

Ved kjøp av en mindre oppmerksomhetsgave til kunder, ansatte eller andre forretningsforbindelser, kan bedriften få fradrag på skatt.

Til kunder og forretningsforbindelser må gaven holdes innenfor 250 kr for å kunne få skattefradrag.

For ansatte er ikke gaven skattepliktig så lenge totalsummen holdes innenfor 1000 kr pr ansatt i løpet av et år. Gaven må gis som en generell ordning i bedriften, og det kan ikke gis et pengebeløp. Ved beløp over 1000 kr, må det overskytende beløpet skattelegges som lønn.

For å få fradrag på moms, kan ikke beløpet overstige 100 kr pr gave. Dette gjelder både ansatte og forretningsforbindelser.

Lyst til å snakke om andre typer skattefrie påskjønnelser til ansatte, eller andre skattefradrag bedriften din kan få?

Kontakt oss da vel!