Nye regler for fravalg av revisor fra 2018

Fra regnskapsåret 2018 kan flere velge bort revisor. Her kan du lese hvilke vilkår som må oppfylles.

For å velge bort revisor fra 2018, må alle følgende vilkår være oppfylt:

  • Driftsinntekter må være under 6 millioner
  • Balansesummen må være under 23 millioner
  • Mindre enn 10 årsverk i gjennomsnitt

Morselskap kan også velge bort revisor der hvor alle disse vilkårene er oppfylt for hele konsernet sett under ett.

Fravalg av revisor bestemmes i generalforsamlingen, noteres i generalforsamlingsprotokollen og meldes til Brønnøysundregistrene. Frist for fravalg av revisor for regnskapsåret 2018 er 15.01.2019. Husk også å eventuelt gi beskjed til tidligere revisor innen deres frist.

Lurer du på om ditt firma oppfyller vilkårene, eller ønsker bistand med generalforsamlingsprotokoll og melding til Brønnøysundregistrene?

Kontakt oss, så hjelper vi deg!