Bør du føre regnskapet selv?

Flere vurderer å føre regnskapet selv for å spare penger på regnskapshonorar. Vi har samlet sammen noen generelle problemstillinger de fleste vil møte på et tidspunkt. Dette kan du ta utgangspunkt i for å vurdere om du kan og ønsker å føre regnskapet selv.

  • Har du tid og lyst til å føre det slik at det blir godt nok både for dine økonomiske beslutninger og myndighetene?
  • Vet du hvilke kostnader du kan få moms og skattefradrag for? Får du alle fradragene du har krav på, eller kunne du fått flere?
  • Hvilke skjemaer sendes inn hvor og når, og hvordan beregnes tallene som legges inn i ligningspapirene?
  • Kan du vurdere regnskapstallene og nøkkeltall for å forbedre driften?
  • Har du satt opp kontoplanen din på en slik måte at du får den oversikten du trenger for å ta gode beslutninger?
  • Hvilke regler gjelder for bilagshåndtering og innhold? Hvordan må et bilag se ut for at det skal være et godkjent bilag for moms- og skattefradrag?
  • Kan du vurdere om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres i regnskapet eller kostnadsføres?
  • Hvordan periodiseres kostnader og inntekter, og hva har det å si for resultatet?
  • Avstemmer du bank, lån, leverandør- og kunderapporter og offentlige utgifter og vet hvordan du skal behandle det om dette ikke stemmer?

Vi har ikke tatt med situasjonsbetingede utfordringer, som kasse, ansatte, prosjektregnskap, egne krav for AS osv.

Om du føler du har kontroll på alle punkter, kan det være greit for deg å føre regnskapet selv. Om du velger å føre selv, kan vi være behjelpelige med å kontrollere regnskapet, rådgi rundt økonomien, og sende inn lovpålagt dokumentasjon til myndighetene. Om du har ansatte kan du også velge å bruke oss til lønn, og føre regnskapet selv.

Vi vil også anbefale deg å vurdere om det å føre regnskapet er den beste bruken av din tid. Kanskje tiden din ville vært bedre brukt på salg, kundepleie, strategier, ansatte og generelt å drive bedriften?

Noe du vil at vi skal bidra med?

Kontakt oss da vel!