Kjøpe firmabil, eller kjøre privat bil?

Hva som er lurt og lov i forhold til bil er det mange som synes er vanskelig å vurdere. Vi oppsummerer her hovedtrekkene av hva som gjelder!

All kjøring du vil ha fradrag for i regnskapet, må kunne dokumenteres. Her kan du laste ned en manuell kjørebok om du trenger det. Ellers har vi god erfaring med kjørebok-apper hvor kjøringen blir registrert ved GPS, og lagret automatisk.

Når du kjører over 6000 km i næring, skal bilen registreres i regnskapet som firmabil. Med varebil klasse 2 (med grønne skilter) får man fradrag på alle kostnader, både på skatt og moms. Med personbil får man fradrag på skatt på alle kostnader som gjelder bruk i næring.

Hvis du ønsker å bruke firmabilen privat, må du betale 75% skatt for den private bruken. Denne satsen gjelder uansett hvor mye bilen brukes privat. Fradrag for merverdiavgift beregnes da prosentvis etter hvor mye bilen brukes privat.

Om du skriver kjørebok og ikke har bilen i regnskapet, får du skattefradrag basert på kjøreboka.

Dette er hovedtrekkene for kjøring i næring, og det er variabler som kan påvirke både for og imot fradrag. Lyst til å snakke om hva som vil fungere best for din bedrift?

Kontakt oss da vel!