Digital sykemelding – hva har det å si for deg?

Fra 15.1.18 er både sykemelding og søknad om sykepenger digitalisert. Digital sykemelding innebærer rask tilgang, digital oversikt over sykefraværet for både arbeidstaker og arbeidsgiver og påminnelse om ting man som sykemeldt må huske på. Her er en oversikt over hva som gjelder for arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgiver.

For arbeidstaker

Når sykemeldingen din skrives, legges den inn digitalt på Mitt Nav. Du logger deg inn på nav.no med BankID eller MinID, og finner sykemeldingen i innboks eller under ditt sykefravær. Bekreft at opplysningene er riktig, og send inn. Det må skrives og sendes inn en sykemelding for hver arbeidssituasjon.

Når sykefraværet er over, eller etter 31 dager dersom sykemeldingen er lengre enn dette, skal du igjen logge på nav.no for å fylle inn søknad om sykepenger. Dette vil det komme en påminnelse om på sms eller mail.

 

For selvstendig næringsdrivende

Foreløpig må selvstendig næringsdrivende fortsatt sende inn søknad om sykepenger (Del D) på papir. Husk å be sykemelder om å få del D skrevet ut. Her finner du adresse for innsendelse.

I tillegg må skjema NAV 08-35.01 «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger» fylles ut, dette finner du her.

Det må skrives og sendes inn en sykemelding for hver arbeidssituasjon.

Kontakt oss for bistand med sykemeldinger!

 

For arbeidsgiver

Første gang en arbeidstaker blir sykemeldt, vil sykemeldingen komme til daglig leder. Daglig leder må logge inn på Altinn.no for å delegere rettigheter til behandling av sykemeldingen og fylle ut nærmeste leder for den sykemeldte.

Når den sykemeldte har sendt inn sin sykemelding, vil nærmeste leder motta denne på nav.no. Etter endt sykeperiode, eller 31 dager ved lengre sykefravær, mottar arbeidsgiver utfylt søknad om sykepenger. Inntektsopplysningsskjemaet må nå fylles ut og sendes inn. Ved lengre sykefravær, må det lages en oppfølgingsplan som sendes til sykemelder innen 4 uker. Denne kan lages digitalt på Nav.

For våre kunder tar vi hånd om denne prosessen, og bistår med oppfølgingen. For å kunne gjøre denne jobben, må daglig leder delegere følgende enkeltrettigheter til oss som lønnskonsulenter: «Sykmelding», «Sykmelding – Oppgi nærmeste leder med personalansvar» og «Søknad om sykepenger».

Har den ansatte blitt syk i ferien? Her har vi en egen artikkel om reglene som gjelder i dette tilfellet: http://akonto.no/syk-i-ferien/

 

Kontakt oss for bistand med sykemeldinger!

 

Visste du at.. Om den sykemeldte er kronisk syk eller gravid, kan bedriften få dekket sykepenger fra dag 1! Kontakt oss for bistand til å søke om dette.