Bilagsortering for scanning

Fra 1.1.15 scanner vi alle bilag. Dette gjør at all lagring av bilag skjer elektronisk, og bilag blir enklere å finne tilbake til ved senere anledninger. Dere slipper å oppbevare bilagene (fra og med 2015) i permer slik som tidligere. Hvis du ønsker at vi skal bruke minst mulig tid på scanningen, kan du sortere bilagene slik:

Inngående fakturaer

Fakturaer du får fra dine leverandører må være uten stifter, da stiftene ødelegger scanneren vår.
Dersom du har mottatt en purring, trenger vi også den originale fakturaen.
Det er fakturadatoen som bestemmer hvilken periode fakturaen skal føres i regnskapet på, ikke forfallsdato.

Slik kan du sortere dine inngående fakturaer:

  • Ensidige fakturaer, med tekst på en side
  • Fakturaer med tekst på begge sider
  • Fakturaer med flere sider
Utgående fakturaer

For de som ikke benytter Webfaktura eller andre former for direkte innlesing mot vårt system, vil vi nå scanne fakturaene du sender til dine kunder. Disse kan sorteres som vanlig i nummerrekkefølge.

Det finnes mange muligheter for innlesing av filer fra andre fakturasystem mot vårt økonomisystem. Dette gjør at vi bruker mindre tid på å føre dine utgående fakturaer.
Snakk med oss dersom du ønsker at vi finner en løsning for ditt firma.

Kvitteringer/ Utlegg

Kvitteringer tapes på langsiden på et A4 ark og tekstes med hva det gjelder.
Ved utlegg på mat, noter formål (f.eks overtid, kundemøte/bevertning), sted og deltakere.
Husk at vi trenger kassakvitteringen som spesifiserer moms og kjøp, ikke bare kortterminalkvitteringen.
Spør oss hvis du lurer på noe!