Lyst til å spare regnskapshonorar?

Vi har samlet noen råd om bilagslevering, som gjør at vi bruker kortere tid på forberedelse for skanning og føring av ditt regnskap. Skanning av alle bilag gjør at all lagring skjer elektronisk og trygt, og bilag blir enklere og raskere å finne tilbake til ved senere anledninger. Kundene slipper å oppbevare bilagene (fra og med 2015) i fysiske permer. Slik leverer du bilag mest mulig kostnadseffektivt:

Inngående fakturaer

Det er fakturadatoen som bestemmer hvilken periode fakturaen skal føres i regnskapet på, ikke forfallsdato. Eks: En faktura med fakturadato 28.2 og forfall 10.3 skal leveres med bilag for 1 termin.
Dersom du har mottatt en purring, trenger vi også den originale fakturaen.
Papirfakturaer du får fra dine leverandører må leveres uten stifter, da stiftene ødelegger skanneren vår.
Noter gjerne på papirfakturaene når de er betalt.

Slik kan du sortere dine inngående papirfakturaer:

  • Ensidige fakturaer, med tekst på en side
  • Fakturaer med tekst på begge sider
  • Fakturaer med flere sider

Inngående fakturaer kan vi også motta som EHF i vårt regnskapssystem. Dette er spesielt aktuelt for større selskaper med mange fakturaer, hvor vi også betaler godkjente fakturaer via regnskapssystemet. Dette kan du lese mer om her.

Utgående fakturaer

Webfaktura er vår skyløsning for fakturaer du skal sende til dine kunder. Det er et enkelt fakturaprogram som dekker de grunnleggende behovene for fakturering, deriblant elektronisk faktura. Fakturaene legger seg inn i vårt regnskapssystem automatisk, slik at vi ikke bruker noe tid på å føre dine fakturaer. Det finnes også muligheter for innlesing av filer fra andre fakturasystem mot vårt økonomisystem. Dette gjør at vi bruker mindre tid på dine utgående fakturaer.

For de som ikke benytter Webfaktura eller andre former for direkte innlesing mot vårt system, vil vi skanne fakturaene du sender til dine kunder. Disse kan sorteres i nummerrekkefølge.

Snakk med oss dersom du ønsker at vi finner en løsning for ditt firma.

Kvitteringer/ Utlegg

Vi trenger kassakvitteringen som spesifiserer kjøpet og momsen, ikke bare kortterminalkvitteringen.
Kvitteringer kan du gjerne ta bilde av når du får de, og sende de direkte til regnskapsfører. Når du får bekreftet at de er mottatt, kan du kaste de. Alternativt tapes de på venstre side på et A4 ark og tekstes med hva det gjelder.
Ved utlegg på mat, noter formål (f.eks overtid, kundemøte/bevertning), sted og deltakere.
Kostnader til reise fylles ut i reiseregningsskjema, eller legges inn i reiseregningsappen Attach (.Net Expence)
Ved bruk av bil (både privat og firmabil) bør kjøringen dokumenteres. Det finnes gode apper som kan brukes, eller du kan fylle ut kjørebok. Les mer om bil i næring her.

Bankkontoutskrift

Vi trenger en utskrift fra bankkontoene som du har i regnskapet som viser inngående og utgående saldo for hver måned.
Innbetalinger fra dine kunder finnes det egne bilag på i nettbanken, disse gjør at det går raskere for oss å føre innbetalingene.
Dersom det er uttak eller innskudd på bankkontoen som du ikke har bilag på, tekst med informasjon, f.eks «privat» (Obs: Om du har AS og har brukt firmakortet privat, må dette beløpet tilbakebetales innen 60 dager for å unngå at det skattelegges som utbytte)

Spør oss hvis du lurer på noe!